Lợi nhuận từ đầu tư có được tính vào hạn mức lãi vay của doanh nghiệp liên kết?

Lợi nhuận từ đầu tư có được tính vào hạn mức lãi vay của doanh nghiệp liên kết?

Lợi nhuận từ đầu tư có được tính vào hạn mức lãi vay của doanh nghiệp liên kết?

Lợi nhuận từ đầu tư có được tính vào hạn mức lãi vay của doanh nghiệp liên kết?

Lợi nhuận từ đầu tư có được tính vào hạn mức lãi vay của doanh nghiệp liên kết?
Lợi nhuận từ đầu tư có được tính vào hạn mức lãi vay của doanh nghiệp liên kết?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Lợi nhuận từ đầu tư có được tính vào hạn mức lãi vay của doanh nghiệp liên kết?
Xem nhanh

Công văn số 1315/TCT-DNL ngày 10/4/2019 của Tổng cục Thuế về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết bị khống chế chi phí lãi vay không quá 20% tổng lợi nhuận thuần.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh lợi nhuận được chia sau thuế từ các công ty con thì khoản lợi nhuận này được hạch toán vào doanh thu tài chính (Tài khoản 515, khoản 1 Điều 80 Thông tư 200/2014/TT-BTC).

"Tổng lợi nhuận thuần" làm căn cứ xác định giới hạn hạch toán chi phí lãi vay được xác định bằng (=) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) Chi phí bán hàng trừ (-) Chi phí quản lý doanh nghiệp cộng (+) Doanh thu tài chính trừ (-) Chi phí tài chính.

Công văn số 1315/TCT-DNL

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1140 - Đang online: 13
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện