Nộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại

Nộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại

Nộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại

Nộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại

Nộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại
Nộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Nộp thừa thuế nhà thầu cũng được hoàn lại
Xem nhanh

Công văn số 11717/CT-TTHT ngày 26/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế nhà thầu nước ngoài

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhượng quyền trò chơi điện thoại với Công ty nước ngoài, đã nộp thay thuế nhà thầu nhưng sau đó hai bên thanh lý hợp đồng và Công ty nước ngoài hoàn lại tiền cho Công ty, nếu xác định số thuế nhà thầu đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quy định thì được đề nghị bù trừ hoặc hoàn thuế theo Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC , tiền thuế nộp thừa được giải quyết theo thứ tự sau:
- Bù trừ tự động với tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế;
- Bù trừ tự động với tiền thuế phải nộp lần tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế.
- Hoàn thuế nếu sau khi bù trừ vẫn còn số thuế nộp thừa.

Các văn bản có liên quan

Công văn số 11717/CT-TTHT 

Thông tư 95/2016/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 489 - Đang online: 19
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện