Thuê chỗ quảng cáo trên mạng nước ngoài phải nộp thay thuế nhà thầu

Thuê chỗ quảng cáo trên mạng nước ngoài phải nộp thay thuế nhà thầu

Thuê chỗ quảng cáo trên mạng nước ngoài phải nộp thay thuế nhà thầu

Thuê chỗ quảng cáo trên mạng nước ngoài phải nộp thay thuế nhà thầu

Thuê chỗ quảng cáo trên mạng nước ngoài phải nộp thay thuế nhà thầu
Thuê chỗ quảng cáo trên mạng nước ngoài phải nộp thay thuế nhà thầu
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Thuê chỗ quảng cáo trên mạng nước ngoài phải nộp thay thuế nhà thầu
Xem nhanh

Công văn số 45551/CT-TTHT ngày 13/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí quảng cáo trên Google, Facebook

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính

Trường hợp Công ty thuê chỗ quảng cáo trên các trang mạng của nước ngoài (google, facebook) thì phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 11, 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Chi phí thuê chỗ quảng cáo nêu trên được trừ khi tính thuế TNDN nếu thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Trường hợp khoản chi phí nêu trên không có hóa đơn do tổ chức nước ngoài không sử dụng hóa đơn tại Việt Nam thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thay thuế nhà thầu.

Tải các văn bản có liên quan:

Công văn số 45551/CT-TTHT

Thông tư 103/2014/TT-BTC 

Thông tư 96/2015/TT-BTC 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1139 - Đang online: 2
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện