Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, bù trừ không hết mới được hoàn

Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, bù trừ không hết mới được hoàn

Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, bù trừ không hết mới được hoàn

Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, bù trừ không hết mới được hoàn

Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, bù trừ không hết mới được hoàn
Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, bù trừ không hết mới được hoàn
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu, bù trừ không hết mới được hoàn
Xem nhanh

Công văn số 11716/CT-TTHT ngày 26/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định số thuế GTGT đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 156/2013-TT/BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính

- Thông tư 26/2015-TT/BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP, trường hợp Công ty vừa bán hàng trong nước, vừa xuất khẩu thì phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu để xét hoàn thuế.

Lưu ý, thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu phải bù trừ trước với số thuế GTGT phải nộp của hàng bán trong nước, sau khi bù trừ nếu còn thừa từ 300 triệu đồng trở lên mới được hoàn thuế.

Từ 1/7/2016, hàng xuất khẩu bị khống chế hạn mức hoàn thuế GTGT không quá 10% doanh thu xuất khẩu (khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ).

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 11716/CT-TTHT

Thông tư 156/2013-TT/BTC

Thông tư 26/2015-TT/BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3328 - Đang online: 12
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện