Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT

Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT

Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT

Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT

Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT
Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT
Xem nhanh
  • Tổ chức triển lãm
  • biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT

Công văn số 47692/CT-TTHT ngày 20/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT các dịch vụ cung cấp cho DNCX - Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với DNCX để cung cấp dịch vụ biên dịch, phiên dịch, tư vấn, dàn dựng gian hàng triển lãm, nếu địa điểm tiêu dùng dịch vụ ở trong khu phi thuế quan và đáp ứng điều kiện tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được xem là dịch vụ xuất khẩu và hưởng thuế GTGT 0%.

Ngược lại, nếu địa điểm tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan thì không được xem là dịch vụ xuất khẩu và phải áp dụng thuế GTGT 10%.

- Tải các văn bản có liên quan dươi đây:

+ Công văn số 47692/CT-TTHT

Thông tư 219/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3333 - Đang online: 11
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện