Quy định về bảo hiểm y tế năm 2019 đối với DN

Quy định về bảo hiểm y tế năm 2019 đối với DN

Quy định về bảo hiểm y tế năm 2019 đối với DN

Quy định về bảo hiểm y tế năm 2019 đối với DN

Quy định về bảo hiểm y tế năm 2019 đối với DN
Quy định về bảo hiểm y tế năm 2019 đối với DN
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Quy định về bảo hiểm y tế năm 2019 đối với DN
Xem nhanh

Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế năm 2019:
Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/018 của Chính phủ quy định:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lênngười quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.
- Trường hợp Người lao động (nêu trên) 
có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
Lưu ý:
- Từ ngày 01/01/2018 người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN => Không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.

(Theo Công văn 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI)
 
----------------------------------------------------------------------
 

Mức đóng Bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/018 của Chính phủ quy định: Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế:
1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:
a) Bằng 
4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 nêu trên.
    - Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

---------------------------------------------------------------------------------

Tỷ lệ đóng Bảo hiểm y tế:
Căn cứ theo điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định:
Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng, cụ thể như sau:
- Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng.
Trong đó:
Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) đóng 
3%;
- Người lao động đóng 
1,5%.
- Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

-----------------------------------------------------------------------

Doanh nghiệp trốn đóng BHYT cho nhân viên?
- Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định thì sẽ bị xử lý: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp 
số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;
- Đồng thời phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

(Theo Công văn số 4064/BHXH-THU ngày 17/12/2014 của BHXH TP.HCM)
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1169 - Đang online: 12
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện