Các trường hợp miễn lệ phí môn bài năm 2023

Bạn mới thành lập doanh nghiệp, bạn đang phân vân không biết lệ phí thuế môn bài năm 2023 như thế nào và các trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2023? Bài viết dưới đây, TAF sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên.

Các văn bản mới nhất về thuế Môn bài hiện nay:

  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành vào ngày 04/10/2016 có hiệu lực ngày 01/01/2017. 
  • Thông tư 302/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về lệ phí môn bài sẽ có hiệu từ ngày 01/01/2017. 
  • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, ban hành vào ngày 24/02/2020, có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.
  • Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài ban hành vào ngày 09/07/2020, có hiệu lực từ ngày 23/8/2020.
  • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ban hành vào ngày 19/10/2020, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
thue mon bai 2022
 

 icon chu y 7 đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài theo Nghị Định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016

Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí thuế môn bài:

icon can 3 Nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

icon can 3 Nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

icon can 3 Nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

icon can 3 Tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

icon can 3 Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

icon can 3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

icon can 3 Quỹ tín dụng nhân dân xã, hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

icon chu y 3 đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài bổ sung thêm được quy định tại Khoản 1, điều 1, Nghị Định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2020

icon can 1 c) Bổ sung khoản 8, 9 và khoản 10 Điều 3 như sau:

"8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:"

 tay  Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

tay Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

tay Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

"9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.”

 tay Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

tay Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

tay Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

⭐  "10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập”.

Như vậy chúng ta có tổng cộng 10 đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài năm 2023 theo Nghị Định 22/2020/NĐ-CP

Và sau đây, dịch vụ kiểm toán của TAF sẽ phân tích rõ 2 nhóm đối tượng phổ biến nhất được hưởng đãi ngộ nhiều nhất từ việc miễn lệ phí thuế môn bài, đó là các công ty mới thành lập và hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty. 

cty Công ty thành lập từ ngày 25/02/2020 trở về sau sẽ được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên khi được cấp mã số doanh nghiệp

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP bổ sung khoản 8, điều 3, nghị định 139/2016/NĐ-CP , có thể được hiểu như sau:

icon 1 Đối với công ty mới thành lập:

✪ Nếu doanh nghiệp bạn thành lập từ ngày 25/02/2020 trở về sau, sẽ được miễn lệ phí môn bài của năm đầu tiên ra hoạt động kinh doanh.

✪ Đến năm tài chính tiếp theo, mức lệ phí môn bài của công ty bạn vẫn phải đóng theo mức thông thường.

✪ Nếu trong năm thành lập, công ty có mở thêm chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện thì chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện được thành lập cùng năm với công ty (năm đầu công ty được miễn lệ phí môn bài) thì mặc nhiên, chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài. 

icon cau 2 Đối với hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty:

✪  Từ 25/02/2020, doanh nghiệp được thành lập từ hộ kinh doanh cá thể sẽ được miễn lệ phí môn bài 03 năm kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GPKD).

✪  Như vậy, với chính sách khuyến khích chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh cá thể sang hình thức công ty, công ty được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ nhận được hưởng chính sách miễn thuế môn bài nhiều hơn.

 
LIÊN HỆ MR J 0978 6666 00 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP THÊM VỀ THUẾ MÔN BÀI NHÉ!
 
bao gia taf

Ví dụ 1:

Tại tháng 06/2021, hộ kinh doanh cá thể LMN chuyển đổi sang loại hình công ty với tên công ty TNHH một thành viên LMN, thì công ty LMN sẽ được miễn lệ phí thuế môn bài 03 năm liên tục, đó là các năm  2021, 2022, 2023.

Vào năm 2023, công ty TNHH một thành viên LMN có thành lập thêm 1 chi nhánh, thì chi nhánh này sẽ được hưởng ưu đãi về việc miễn lệ phí thuế môn bài năm 2022, 2023 (vì công ty LMN được miễn lệ phí môn bài 03 năm 2021, 2022, 2023 nên trong 3 năm đó, các chi nhánh,địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện đều sẽ được miễn lệ phí môn bài.)

Ví dụ 2:

Công ty Cổ phần XYZ được thành lập vào ngày 25/08/2019 với vốn điều lệ là 6 tỷ đồng và thành lập thêm chi nhánh vào ngày 01/01/2022. Vậy công ty Cổ phần XYZ phải nộp thuế môn bài năm 2023 như thế nào?

Do công ty thành lập vào ngày 25/08/2019 nên công ty không được miễn lệ phí thuế môn bài và chi nhánh của công ty cũng sẽ không thuộc đối tượng miễn lệ phí thuế môn bài năm 2022.

Nên năm 2022, công ty nộp lệ phí môn số tiền như sau:

Lệ phí môn bài của công ty: 2.000.000 đồng và phải nộp trước ngày 30/01/2022

Lệ phí môn bài của chi nhánh: 2.000.000 đồng và phải nộp trước ngày 30/01/2022.

Xem thêm:

icon chu y GÓC LƯU Ý 

cty Các Doanh Nghiệp mới thành lập năm 2021 được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên, CHƯA LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI CHÚ Ý:

- LẬP & NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022 TRƯỚC NGÀY 30/01/2022.

- DOANH NGHIỆP TĂNG THÊM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2021 thì phải lập tờ khai lệ phí môn bài BỔ SUNG trước ngày 30/01/2022.

- DOANH NGHIỆP thành lập mới trong năm 2022 được MIỄN LỆ PHÍ THUẾ MÔN BÀI TRONG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP.

LƯU Ý: Mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 là mẫu 01/LPMB theo TT80/2021. Không phải mẫu 01/MBAI theo NĐ139/2016. Hiện tại mẫu 01/LPMB theo TT80/2021 chưa được cập nhật trên HTKK và trang thuedientu. Nên các kế toán có 02 cách xử lý trong TH này:

-TH01: ĐỢI HTKK cập Nhật mẫu trên hệ thống để lập và kê khai trực tuyến.

-TH02: Lập BẢN CỨNG mang nộp cho bộ phận 1 cửa.

 MỨC NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022: Căn cứ vào VỐN ĐIỀU LỆ ghi trong Giấy chứng nhận DKKD:

- Bậc 01: Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm.

- Bậc 02: Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm.

- Bậc 03: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm.

THỜI HẠN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI:  THỜI HẠN NỘP TIỀN LỆ PHÍ THUẾ MÔN BÀI TRÙNG VỚI THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI LPMB: CHẬM NHẤT LÀ NGÀY 30/01/2022.

CHÚ Ý: Các DN đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì KHÔNG cần phải nộp thêm tờ khai LPMB cho 2022 mà chỉ cần NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 CHẬM NHẤT là ngày 30/01/2022. 

Hy vọng qua bài viết bên trên chắc bạn đã biết được Các trường hợp miễn lệ phí môn bài năm 2022. Để tìm hiểu thêm về các quy định, thông tư và các tin tức về kế toán, kiểm toán, thuế các bạn có thể tham khảo thêm tại:

liên hệ TAF
 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF

Trụ sở chính: 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

☎ Hotline : 0978 666 600

Zalo : 0978 666 600 (Mr J)

Email: info@taf.vn

Website: taf.vn 

Xem thêm:

1/ Những điểm đáng chú ý của thông tư 78/2021/tt-btc về hóa đơn điện tử

2/ Quy định về chữ ký trên hóa đơn GTGT, bán hàng, điện tử

  dich vu kiem toan bao cao tai chinh bctc taf 1 dich vu kiem toan taf dich vu kiem toan 1 dich vu ke toan tron goi hcm 1 kiem toan chi phi chung cu dich vu ke toan tron goi hcm 1 quyet toan thue taf 1 thanh lap doanh nghiep

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

zalo
0924 580 580
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây