Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNDN

Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNDN 2023 dành cho doanh nghiệp

Khái niệm khai quyết toán thuế TNDN

Khái niệm khai quyết toán thuế TNDN

Quy trình khai quyết toán thuế TNDN bao gồm việc thực hiện khai quyết toán thuế TNDN hàng năm cùng với quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định số thuế TNDN tạm nộp trong quý và được trừ đi số thuế đã tạm nộp từ trước, với số thuế còn lại cần phải nộp theo quyết toán thuế hàng năm.

Cách tiếp cận trong việc xác định số thuế TNDN tạm nộp trong quý phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán hay không. Trong trường hợp lập báo cáo tài chính quý, doanh nghiệp dựa trên thông tin từ báo cáo tài chính quý và các quy định liên quan về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp. Trong trường hợp không lập báo cáo tài chính quý, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp.

Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN, thì thủ tục khai thuế TNDN sẽ được thực hiện tại cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố mà có trụ sở chính.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được lập theo mẫu số 03/TNDN, được công bố cùng với Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hoạt động, hoặc khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình hoặc tổ chức lại theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

BCTC doanh nghiệp cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN:

BCTC doanh nghiệp cần lưu ý khi khai quyết toán thuế TNDN

Doanh nghiệp áp dụng việc mở sổ sách kế toán theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp bao gồm các biểu mẫu sau:

 • Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp: Mẫu số B01-DN
 • Báo cáo KQKD của doanh nghiệp: Mẫu số B02-DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nên có): Mẫu số B03-DN
 • Bản thuyết minh BCTC doanh nghiệp: Mẫu số B09-DN

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện việc mở sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và lập các biểu mẫu sau:

Hệ thống BCTC năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

 • Báo cáo tình hình TC: Mẫu số B01a-DNN
 • Báo cáo KQ hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNN
 • Bản thuyết minh BCTC: Mẫu số B09-DNN

Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập BCTC để báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b-DNN thay cho Mẫu số B01a-DNN.

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế cần phải bổ sung Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DNN).

Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục gồm:

 • Báo cáo tình hình TC: Mẫu số B01-DNNKLT
 • Báo cáo KQ hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNN
 • Bản thuyết minh BCTC doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mẫu số B09-DNNKLT
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nên có): Mẫu số B03-DNN

Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ gồm:

 • Báo cáo tình hình TC: Mẫu số B01-DNSN
 • Báo cáo KQ hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNSN
 • Bản thuyết minh BCTC: Mẫu số B09-DNN

Trong quá trình lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp cần tuân thủ các biểu mẫu theo quy định. Nếu cần thiết, các doanh nghiệp có thể điều chỉnh, bổ sung báo cáo tài chính để phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý, nhưng phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

zalo
0924 580 580
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây