Các kiến thức cơ bản mà kế toán cần nắm vững

Để trở thành một kế toán giỏi thì đầu tiên bạn cần phải nắm thật vững chắc các kiến thức cơ bản trong ngành. 
Để trở thành một kế toán giỏi thì đầu tiên bạn cần phải nắm thật vững chắc các kiến thức cơ bản trong ngành. 

Các khái niệm cơ bản 

Những nghiệp vụ cơ bản như nghiệp vụ về mua hàng, bán hàng; Nghiệp vụ về tài sản cố định, nghiệp vụ về tiền lương và những khoản trích theo lương.

Về kế toán

Kế toán là quá trình ghi chép, phân tích và theo dõi tất cả các giao dịch tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân. Nó giúp tổ chức và quản lý thông tin về thu chi, tài sản và nợ, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động tài chính được thực hiện một cách hiệu quả, hợp pháp và có thể kiểm tra được. Kế toán cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các báo cáo tài chính, như báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lươnɡ tài sản, giúp người quản lý đưa ra quyết định chiến lược cho sự phát triển và quản lý kinh doanh.

Vai trò, nhiệm vụ của kế toán

vai tro nhiem vu ke toan
Vai trò và nhiệm vụ của kế toán rất quan trọng trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ và vai trò chính của kế toán:
Ghi chép giao dịch tài chính: Kế toán ghi chép và phân loại tất cả các giao dịch tài chính của tổ chức, bao gồm thu, chi, tài sản, và nợ.
Tạo và duy trì hồ sơ tài chính: Kế toán tạo và quản lý hồ sơ tài chính, bao gồm sổ cái, sổ quỹ, và các tài liệu liên quan khác.
Xây dựng báo cáo tài chính: Kế toán tạo ra các báo cáo tài chính như báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lươnɡ tài sản để cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý và các bên liên quan.
Kiểm tra và đảm bảo tuân thủ quy định: Kế toán đảm bảo rằng tất cả các giao dịch và báo cáo tuân thủ theo quy định tài chính và thuế.
Hỗ trợ quản lý quyết định: Bằng cách cung cấp thông tin tài chính và dự báo, kế toán hỗ trợ quản lý trong việc đưa ra quyết định chiến lược và kế hoạch kinh doanh.
Quản lý tiền và tài sản: Kế toán giúp tổ chức quản lý tiền mặt và tài sản một cách hiệu quả, đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu.
Phân tích dữ liệu tài chính: Kế toán phân tích dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu suất tài chính của tổ chức và dự đoán xu hướng trong tương lai.
Tuân thủ thuế: Kế toán cũng giúp tổ chức tuân thủ các quy định thuế và báo cáo thuế theo đúng hạn
Tóm lại, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, quản lý và báo cáo về tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân, giúp họ duy trì sự minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các quy định tài chính và thuế.

Về nghiệp vụ kế toán 

Nghiệp vụ có thể hiểu là bộ kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện các công việc cụ thể. Nó định hình cách thức thực hiện một công việc dựa trên trình độ chuyên môn và kỹ năng có sẵn của người thực hiện.
nghiep vu ke toan

Với lý do này, nghiệp vụ kế toán có thể được định nghĩa như sau: đó là tập hợp các hoạt động hàng ngày mà kế toán thực hiện, bao gồm thu tiền từ bán hàng hoặc dịch vụ, nhập dữ liệu vào quỹ tiền mặt, tính toán và nộp các khoản thuế phát sinh; việc lập phiếu thu và chi, nhập/xuất, báo giá, ký kết hợp đồng khi có giao dịch mua bán diễn ra; cũng như việc mở sổ sách, ghi chép và lưu trữ các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kế toán; lập báo cáo tài chính theo quy định và cung cấp báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo... Bên cạnh đó, kế toán còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Đối tượng của kế toán

doi tuong ke toan theo luat
Đối tượng kế toán là những thực thể, sự kiện hoặc yếu tố có liên quan đến tài chính mà kế toán viên quan tâm và thực hiện nghiệp vụ kế toán. Đối tượng kế toán bao gồm:
Các giao dịch tài chính: Đây là những sự kiện tài chính như mua bán hàng hóa, thanh toán lương, hoặc giao dịch với đối tác kinh doanh.
Tài sản và nợ: Đối tượng kế toán cũng bao gồm tài sản, như tiền mặt, tài sản cố định, và nợ, chẳng hạn như vay nợ hoặc mua hàng trả góp.
Quyền sở hữu và lợi ích: Kế toán cũng xem xét các quyền sở hữu và lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân, chẳng hạn như cổ đông, chủ sở hữu, và người lao động.
Thuế và quy định thuế: Đối tượng kế toán cũng bao gồm các quy định thuế và các khoản thuế phải nộp cho cơ quan thuế.
Các bên liên quan: Các bên liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, cơ quan chính phủ, và cổ đông có thể là đối tượng kế toán khi tổ chức cần theo dõi và báo cáo về giao dịch với họ.
Đối tượng kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc xác định, phân loại, và báo cáo về các yếu tố tài chính liên quan đến hoạt động của một tổ chức hoặc cá nhân.
Các kiến thức cần nắm về nghiệp vụ kế toán cơ bản 

Đối tượng kế toán theo Luật Kế toán

Dựa theo Điều 8 của Luật Kế toán vào năm 2015, số 88/2015/QH13 đã nêu ra rằng có 4 loại đối tượng của kế toán là:
Các đối tượng kế toán trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý hành chính, và hoạt động sự nghiệp. Đây bao gồm các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình thu, chi tiền của ngân sách nhà nước, cũng như quản lý các hoạt động hành chính và sự nghiệp mà ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Các đối tượng kế toán liên quan đến hoạt động của các đơn vị và tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước. Đây bao gồm tài sản và nguồn hình thành tài sản theo quy định, và thường liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý tài sản.
Các đối tượng kế toán trong hoạt động kinh doanh. Đây là những tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động thương mại và sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
Các đối tượng kế toán trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, và đầu tư tài chính. Đây bao gồm các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực này, chuyên về quản lý tài chính, giao dịch tài chính, và bảo đảm rủi ro tài chính.nghiep vu ke toan

 

Nghiệp vụ mua hàng 

Giá mua khi chưa bao gồm các thuế GTGT: Nợ TK 152; 153; 155; 156; 211; 641; 642
Thuế GTGT mua vào: Nợ TK 1331
Tổng giá trị thanh toán khi mua theo hóa đơn: Có TK 111; 112; 331
Khi doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ các công nợ của kỳ trước cho nhà cung ứng:
Số tiền phải trả trước cho nhà cung cấp: Nợ TK 331
Có TK 111; 112
Tìm hiểu thêm: Hạch toán mua hàng và một số nghiệp vụ thường gặp

Nghiệp vụ bán hàng 

Giá vốn bán hàng:
Nợ TK 631 –
Có TK 156
Doanh thu bán hàng:
Nợ TK 111; 112; 113  tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn
 Có TK 511 doanh thu giá bán chưa gồm thuế GTGT
Có TK 3331 Thuế GTGT bán ra

Nghiệp vụ kế toán công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu và thành phẩm

Khi mua nhập kho công cụ dụng cụ
Nợ TK 153
Nợ Tk 1331
Có TK 111, 112, 331
Nghiệp vụ tài sản cố định 
Công thức xác định nguyên giá tài sản cố định:
Nguyên giá = Giá mua trên hóa đơn chưa bao gồm VAT + Các chi phí liên quan + Thuế nhập khẩu – Các khoản giảm trừ
Mua tài sản cố định
Nợ TK 221
Nợ TK 133
Có TK 111; 112; 331
Tính khấu hao hàng tháng
Nợ TK 154; 641; 642
Có TK 214
Quá trình sử dụng thanh lý và nhượng bán
Xóa sổ
Giá trị tài sản bị khấu hao đến thời điểm thanh lý và nhượng bán: Nợ TK 214
Giá trị còn lại: Nợ TK 811
Nguyên giá của tài sản: Có TK 211
Giá thỏa thuận
Nợ TK 111; 112; 131
Có TK 711: giá thỏa thuận của cả hai bên
TH tân trang và sửa chữa trước thanh lý
Chi phí sử dụng để thanh lý: Nợ TK 811
Thuế giá trị gia tăng: Nợ TK 1331
Có TK 111; 112; 331

Nghiệp vụ tiền lương và những khoảng tiền trích theo lương

Những khoản trích theo lương
Bảo hiểm xã hội: Trừ vào cổ phần của doanh nghiệp 17.5%; Trừ vào lương 8%
Bảo hiểm y tế: Trừ vào cổ phần của doanh nghiệp 3%; Trừ vào lương 1,5%
Bảo hiểm thất nghiệp: Trừ vào cổ phần của doanh nghiệp 1%; Trừ vào lương 1%
Hạch toán
Tiền lương cần trả cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp
Nợ TK 154; 641; 642
Có 334
Những khoản trích các loại bảo hiểm tính vào trong chi phí của doanh nghiệp
Nợ TK 154; 641; 642: 17,5% x lương cơ bản
Có TK 3383: 17,5% x lương cơ bản
Có TK 3384: 3% x lương cơ bản
Có TK 3389: 1% x lương cơ bản
Có TK 3382: 2% x lương cơ bản
Trích các loại bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân trừ vào tiền lương của người lao động
Nợ TK 334
Có TK 3383: 8% x lương cơ bản
Có TK 3384: 1,5% x lương CB
Có TK 3389: 1% x lương CB
Nộp các khoản tiền bảo hiểm
Nợ TK 3383
Nợ TK 3384
Nợ TK 3389
Có TK 111; 112

Kết luận: 

Kế toán vốn là nghề cần sự cẩn thận và tỉ mỉ. Chính vì vậy các kế toán cần phải nắm thật vững chắc kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, từ đó giúp doanh nghiệp vận hành tốt nhất.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

zalo
0924 580 580
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây