Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?

Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?

Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?

Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?

Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?
Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?
Xem nhanh
  • Tài sản thế chấp có được trích khấu hao?

Công văn số 6076/CT-TTHT ngày 1/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trích khấu hao TSCĐ đem thế chấp của doanh nghiệp tư nhân

 

Căn cứ pháp lý

- Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp tư nhân đem thế chấp bất động sản là tài sản góp vốn tại ngân hàng theo đúng quy định pháp luật, bất động sản thế chấp vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và doanh nghiệp vẫn theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán thì được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý (nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Theo Điều 36 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp

Các văn bản có liên quan

Công văn số 6076/CT-TTHT

Thông tư 45/2013/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2038 - Đang online: 5
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện