Nhà thầu phụ của dự án ODA không được hoàn thuế GTGT

Nhà thầu phụ của dự án ODA không được hoàn thuế GTGT

Nhà thầu phụ của dự án ODA không được hoàn thuế GTGT

Nhà thầu phụ của dự án ODA không được hoàn thuế GTGT

Nhà thầu phụ của dự án ODA không được hoàn thuế GTGT
Nhà thầu phụ của dự án ODA không được hoàn thuế GTGT
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Nhà thầu phụ của dự án ODA không được hoàn thuế GTGT
Xem nhanh

Công văn số 85723/CT-TTHT ngày 28/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với dự án ODA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ pháp lý: 

+ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư

+ Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 181/2013/TT-BTC, đối với Dự án ODA được cấp vốn đối ứng để trả tiền thuế GTGT thì không được xét hoàn thuế, bất kể hợp đồng ký giữa chủ dự án với nhà thầu có bao gồm thuế GTGT hay không.

Trường hợp Dự án ODA có cơ cấu vốn một phần là vốn ODA, một phần là vốn đối ứng từ NSNN, nếu phần vốn đối ứng không được quy định để trả thuế GTGT thì chủ dự án được xét hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng vốn ODA.

Lưu ý, đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA, Thông tư 181/2013/TT-BTC chỉ quy định việc hoàn thuế cho nhà thầu chính (nhà thầu ký hợp đồng với chủ dự án), không hoàn thuế cho nhà thầu phụ.

Tải các văn bản liên quan:

- Công văn số 85723/CT/TTHT

- Thông tư 181/2013/TT/BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 418 - Đang online: 45
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện