Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế

Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế

Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế

Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế

Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế
Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế
Xem nhanh
  • Có thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế

Công văn số 32734/CT-TTHT ngày 14/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC , các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc mua hóa đơn của Thuế phải sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp trong thời hạn 12 tháng. Hết 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc khai nộp thuế và đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ xem xét cho doanh nghiệp tự tạo hóa đơn.

Theo đó, trường hợp Công ty mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng đến nay đã hết thời hạn 12 tháng, nếu đáp ứng điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì được khởi tạo hóa đơn điện tử để sử dụng.

Cần nhớ, trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, Công ty phải gửi thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Tải các tài liệu có liên quan:

- Công văn số 32734/CT-TTHT

- Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Thông tư 32/2011/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 411 - Đang online: 34
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện