Miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 tràn lan như hiện nay - đây chính là nguyên nhân lớn và là thách thức không hề nhỏ cho nền kinh tế thị trường trong nước và toàn thế giới.

Nắm bắt được tình hình khó khăn mà các Doanh nghiệp, người dân đang phải đương đầu, gồng gánh nên Chính phủ đã tiến hành Miễn thuế Thu nhập cá nhân năm 2021.

Vậy nội dung nào cần lưu ý, nắm rõ thì hãy đồng hành cùng TAF trong bài viết sau đây nhé!

NHỮNG NỘI DUNG VỀ MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2021

mien thue thu nhap ca nhan nam 2021
 

 >>  Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự phân hoá giàu nghèo như hiện nay, thuế thu nhập sẽ là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập.

>>  Thuế thu nhập được sử dụng như một công cụ hữu ích trong việc điều tiết  thu nhập của những đối tượng có thu nhập cao và phân phối lại cho những đối tượng có thu nhập thấp hơn. Từ đó cải thiện nâng cao phúc lợi xã hội.

>>  Các trường hợp sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2021 theo quy định của pháp luật bao gồm các khoản thu nhập sau:

1. Thứ nhất các thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, sẽ được miễn tính thuế TNCN theo quy định của pháp luật, cụ thể thu nhập tư chuyển nhượng bất động sản bao gồm các trường hợp như sau:

tich do Thu nhập từ  việc chuyển nhượng, thừa kế, quả tặng bất động sản, giữa các đối tượng: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau;

tich doTrường hợp phân chia tài sản chung của vợ chồng theo thoả thuận hoặc phán quyết của toà án khi ly hôn.

tich do Trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

tich do Cá nhân chuyển nhượng theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

icon tich xanh Cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng. Quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở của cá nhân được xác định dựa trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở.

icon tich xanh Có quyền sở hữu tối thiểu là 183 ngày tính đến thời điểm chuyển nhượng;

icon tich xanh Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

tich do Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Thứ hai các Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, sẽ được miễn thuế TNCN trong trường hợp Các đối tượng được miễn thuế quy định tại Khoản này phải thỏa mãn các điều kiện sau:

tich do Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản; Trường hợp đi thuê đất thì phải có văn bản thuê theo quy định của pháp luật.

tich do Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Riêng đối với hoạt động đánh bắt thuỷ sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

tich do Các sản phầm chưa qua chế biến hoặc mới chỉ sơ chế thông thường: làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và cách bảo.

3. Thứ ba, các thu nhập từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hoá sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng của hộ gia đình. Khoản thu nhập được tạo ra trong trường hợp này cũng không phải chịu thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

4. Thứ tư,  các thu nhập phát sinh từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng; thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ. Cụ thể từng khoản thu nhập được miễn thuế TNCN được chia ra là:

icon tich xanh Lãi tiền gửi dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thoả thuận.

icon tich xanh Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: căn cứ để xác định miễn thuế thu nhập là chứng từ trả lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

icon tich xanh Lãi từ trái phiếu Chính phủ là khoản lãi thu được từ việc mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài Chính phát hành. Căn cứ vào mệnh giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiếu để xác định thu nhập được miễn thuế.

5. Thứ năm, các khoản tiền thu nhập từ kiều hối, cũng thuộc diện được miễn thuế TNCN theo luật định.

tich doThu nhập từ kiều hối là khoản tiền nhận được từ nước ngoài do thân nhân là nười Việt Nam định cư, đi lao động, học tập công tác ở nước ngoài gửi tiền về. Thu nhập được miễn thuế được xác định bằng giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài, chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ.

6. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của luật Lao động.

tich do Phần thu nhập được miễn thuế được xác định bằng: tiền lương, tiền công thực trả do phải làm thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

tich do Tổ chứ, các nhân sử dụng lao động phải lập bảng kê về thời gian làm thêm và khoản tiền lương trả cho người lao động do làm thêm giờ. Bảng kê này phải được lưu tại đơn vị và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

7. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.

8. Thu nhập từ học bổng.

tich do Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước: Học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Gíao dục và Đào tạo, các loại học bổng do trường công lập và các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách nhà nước.

tich do Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

9. Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. Các trường hợp cụ thể:

tich do Bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ: căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bản quyết định bồi thường của tổ chức bảo hiểm hoặc toà án và chứng chỉ trả tiền bồi thường.

tich do Bồi thường tai nạn lao động: Căn cứ xác định khoản bồi thường là văn bản hoặc quyết định bồi thường của người sử dụng lao động, toà án và chứng từ chi bồi thường tai nạn lao động.

tich do Bồi thường hỗ trợ tái định cư: Căn cứ xác định giá trị bồi thường là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.

tich do Các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật: căn cứ xác định khoản bồi thường là quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc cơ quan hoặc cá nhân có quyết định sai phải bồi thường và chứng từ chi bồi thường.

tich do Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Luật dân sự.

10. Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Căn cứ xác định thu nhập là văn bản quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chi tiền, hiện vật từ quỹ từ thiện.

11. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

12. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. Căn cứ xác định khoản thu nhập là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt viện nhận viện trợ. 

13. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

dich vu kiem toan
 

Trên đây là những chia sẻ nhỏ mà TAF muốn gửi đến Quý bạn đọc, nếu muốn đóng góp cho bài viết thì hãy liên hệ thông tin sau:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF

? Trụ sở chính: 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

☎ Hotline : 0978 666 600

? Zalo : 0978 666 600 (Mr J)

? Email: info@taf.vn

? Website: taf.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

zalo
0924 580 580
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây